daen

Københavns togsystem undergår en stor forandring når Cityringen åbner i efteråret 2019. Og indenfor en kort årrække kommer en letbane og flere metrolinjer til. Derfor har Københavnere og Københavns besøgende brug for et linjekort der forener S-tog, metro, regional- og lokaltog. Vi har skabt sådan et kort.

Download til skærmeTil print
Version 1.2.4 (gældende fra 10. december, 2023)
Køb plakat
Pin

Københavns togsystem

Grundstammen i Københavns kollektive trafik var i mange årtier S-toget, der hurtigt bringer folk fra forstæder og omkringliggende byer ind til den indre by. Bortset fra linje F (Ringbanen) udgør S-togsnettet et radialt system der udgår fra Københavns centrum.

I 2002 blev to førerløse metrolinjer, M1 og M2, indviet. De skærer sig gennem byen og forbinder Amager og Københavns Lufthavn med den indre by. I 2019 åbner en ny metroringlinje, M3, efter 10 års anlægsarbejde.

Det eneste officielle linjekort der i nogen grad kombinerer de forskellige tognet i København er DSBs kort for Hovedstadsområdet. Dette kort viser dog hverken linjenumre eller -farver for metroen, og der er ikke plads til den nye M3 cityring. Derudover lider kortet af nogle åbenlyse skavanker, f.eks de lodrette stationsnavne eller Kongens Nytorv og Christianshavn stationer der ligger ude i vandet.

DSB’s kort for hovedstadsområdet

S-togsnettet og metronettet benytter hver sit linjekort, som hver især fungerer godt, men er udformet efter forskellige designprincipper.

Officielt S-togs-linjekort
Officielt metrolinjekort

Derfor kan man ikke kombinere de to linjekort uden at bryde med enten det ene eller andet korts design. For at løse det problem besluttede vi at udforme et helt nyt kombineret kort fra bunden.

Principper for det nye kort

Vores ambition har været at udvikle et funktionelt og smukt kort som daglige og nye brugere af den kollektive trafik vil få glæde af, og som vil vække potentielle besøgendes interesse for København.

Vi ønskede også at kortet skulle vise alle toglinjer i Hovedstadsområdet, men samtidig holde fokus på S-togs- og metronettet.

Linjernes geometri

Linjernes formgivgning er enkel og harmonisk, så brugerne hurtigt kan finde deres station og planlægge deres rejse. Bløde kurver og få hjørner gør det let at følge en linjes rute.

Iøjnefaldende metrocityring

Den nye M3 metrolinje er afbildet som en let genkendelig sekskant placeret centralt i kortet.

Linjernes udformning

Det kan være svært at se forskel på de officielle linjefarver for hhv. S-tog og metro (M1 minder om B, M2 minder om F, og M3 minder om H), hvilket bliver et problem når de to systemer skal forenes i ét diagram. Som løsning herpå har vi bibeholdt de officielle linjefarver, men angivet S-tog og metrolinjer med to forskellige linjetyper.

Kyst, havn og søer

Kysten omkring København, sammen med havneløb, søer og kanaler, fungerer som vigtige geografiske markører i en Københavners dagligdag. En simplificeret kystlinje samt en indikation af “Søerne” og Stadsgraven er illustreret for at hjælpe geografisk orientering. Vi har også tilføjet en diskret markering af Indre By for at hjælpe turister som ikke er bekendt med København.

Ét kort for alle tidspunkter

I weekender, om aftenen, og på helligdage er det kun enkelte af S-togslinjerne der kører. DSB opererer med ét S-togskort for hverdage/dagtimer og et andet for weekender, aftener og helligdage. Vores kort angiver i stedet kørselsmønstret i tegnforklaringen, og benytter et særligt symbol for stationer hvor linje A ikke standser i dagtimerne på hverdage.

Stationer

Stationer er angivet med et cirkulært symbol, eller med et nyudviklet symbol for stationer hvor rejsende kan skifte mellem forskellige togsystemer.

Alle stationsnavne er vandrette hvilket gør kortet yderst læsevenligt. Teksten på kortet er sat med en ny, tydelig neo-grotesk skrifttype.

Hvordan kan jeg bruge kortet?

Dette kort må frit benyttes til ikke-kommercielle formål. For spørgsmål om licensering og samarbejde, skriv til os på @email.


Download til skærmeTil print
Version 1.2.4 (gældende fra 10. december, 2023)
Køb plakat
Pin
00