daen

Københavns togsystem undergår i disse år store forandringer med åbningen af nye metrolinjer og en letbane. For at hjælpe københavnere og Københavns besøgende med at navigere rundt i byen har vi skabt et smukt og brugervenligt kort, der forener S-tog, metro, regional- og lokaltog samt den kommende letbane.

Download til skærmeTil print
Version 1.3.0 (gældende fra 22. juni, 2024)
Køb plakat
Pin

Københavns togsystem

Grundstammen i Københavns kollektive trafik var i mange årtier S-toget, der hurtigt bringer folk fra forstæder og omkringliggende byer ind til den indre by. Bortset fra linje F (Ringbanen) udgør S-togsnettet et radialt system der udgår fra Københavns centrum.

I 2002 blev to førerløse metrolinjer, M1 og M2, indviet. De skærer sig gennem byen og forbinder Amager og Københavns Lufthavn med den indre by. Siden 2019 er to nye metrolinjer kommet til: Cityringen M3 og M4, der forbinder udviklingsområderne i Nord- og Sydhavnen med indre by. En ny letbane åbner i 2025.

Vi udviklede den første version af kortet i 2019 for at adressere behovet for integration af forskellige transporttjenester i ét kort og for at løse udfordringen med de eksisterende korts forskellige designprincipper. De tidligere officielle kort formåede ikke effektivt at kombinere S-tog, metro, lokale og regionale jernbaner, hvilket gjorde navigationen udfordrende. For at imødekomme dette problem og sikre en sammenhængende og brugervenlig oplevelse besluttede vi at skabe et helt nyt, forenet kort fra bunden.

Siden 2019 har vi løbende opdateret kortet efter behov for at sikre, at det forbliver aktuelt og brugbart. Med forlængelsen af M4 til Sydhavnen i 2024 og åbningen af den kommende letbane i 2025 har vi valgt at foretage en række ændringer i kortets design for at forbedre klarheden og brugervenligheden.

Officielt S-togs-linjekort
Officielt metrolinjekort

Principper for det nye kort

Vores ambition har været at udvikle et funktionelt og smukt kort som daglige og nye brugere af den kollektive trafik vil få glæde af, og som vil vække potentielle besøgendes interesse for København.

Vi ønskede også at kortet skulle vise alle toglinjer i Hovedstadsområdet, men samtidig holde fokus på S-togs- og metronettet.

Linjernes geometri

Linjernes formgivgning er enkel og harmonisk, så brugerne hurtigt kan finde deres station og planlægge deres rejse. Bløde kurver og få hjørner gør det let at følge en linjes rute.

Iøjnefaldende metrocityring

M3 metrolinjen (Cityringen) er afbildet som en let genkendelig sekskant placeret centralt i kortet.

Linjernes udformning

Fra 2019 til 2024 indikerede vi metro- og S-togslinjer med forskellige linjetyper på grund af den potentielle forvirring der kunne opstå når linjer med næsten identiske linjefarver (M1 vs. B, M2 vs. F og M3 vs. H) skulle kombineres på ét kort. Fra 2024 er vi imidlertid gået over til at bruge de officielle linjefarver for begge netværk. Denne ændring bringer ikke kun vores kort i bedre overensstemmelse med de eksisterende officielle transportkort som brugere måtte være bekendt med, men forbedrer også klarhed og brugervenlighed. Resultatet er et kort, der tilbyder forbedret læsevenlighed og en mere ensartet visuel oplevelse.

Kyst, havn og søer

Kysten omkring København, sammen med havneløb, søer og kanaler, fungerer som vigtige geografiske markører i en Københavners dagligdag. En simplificeret kystlinje samt en indikation af “Søerne” og Stadsgraven er illustreret for at hjælpe geografisk orientering. Vi har også tilføjet en diskret markering af Indre By for at hjælpe turister som ikke er bekendt med København.

Ét kort for alle tidspunkter

I weekender, om aftenen, og på helligdage er det kun enkelte af S-togslinjerne der kører. DSB opererer med ét S-togskort for hverdage/dagtimer og et andet for weekender, aftener og helligdage. Vores kort angiver i stedet kørselsmønstret i tegnforklaringen, og benytter et særligt symbol for stationer hvor linje A eller C ikke standser i dagtimerne på hverdage.

Stationer

Stationer er angivet med et cirkulært symbol, eller med et nyudviklet symbol for stationer hvor rejsende kan skifte mellem forskellige togsystemer.

Alle stationsnavne er vandrette hvilket gør kortet yderst læsevenligt. Teksten på kortet er sat med en ny, tydelig neo-grotesk skrifttype.

Hvordan kan jeg bruge kortet?

Dette kort må frit benyttes til ikke-kommercielle formål. For spørgsmål om licensering og samarbejde, skriv til os på @email.


Download til skærmeTil print
Version 1.3.0 (gældende fra 22. juni, 2024)
Køb plakat
Pin
00